AFC De Maasstad is een Rotterdamse fotoclub die dit jaar alweer 94 jaar bestaat. Tegenwoordig heeft de club ongeveer 17 leden die met passie hun hobby bedrijven en trouw de bijeenkomsten bezoeken. In het gezellige clublokaal in het Huis van de Wijk Rendierhof op de Rendierstraat 3 in de Kralingseveer (Rotterdam) komen zij elke dinsdagavond vanaf 20:00 uur bijeen om elkaars werk te bekijken en bespreken om samen ieders niveau nog verder te verbeteren. Dat gebeurt door besprekingen van foto’s, meestal (zelf) afgedrukt of via een grootbeeld tv. Verder zijn er regelmatig werkavonden met een speciaal thema, zoals modelfotografie, buitenfotografie en gaan kleinere groepjes met elkaar opstap om een zelf bepaald thema nog verder uit te werken. Denk dan aan straatfotografie of onderwerpen zoals de havens van Rotterdam.  Het thema voor de jaaropdracht is voor 2023 “Typisch Nederland”Aan het eind van het jaar bewonderen we dan ieders werk. Zie ons actuele programma om een indruk te krijgen wat er in een seizoen te doen is.

Uiteraard is het digitale tijdperk ook hier niet meer weg te denken. Technieken zoals beeldbewerking en de instellingen op de digitale camera komen op de werkavonden aan bod om samen meer aan de weet te komen van bewerkingstechnieken.  Soms wordt daarvoor een externe spreker of instructeur uitgenodigd.

Er is voor elk wat wilt, ook alle andere (analoge) technieken blijven aan bod komen, dit voor de diehards die nog in een donkere kamer willen werken. Zelfwerkzaamheid is hier het motto, U krijgt geen instructies, maar wel suggesties om uw werk verder te verbeteren.

Ieder lid heeft vaak een eigen specialisatie, zoals architectuur-fotografie, modellen, landschappen, sport etc. etc. zodat er altijd wel iemand is die u met raad en daad bij kan staan.

AFC De Maasstad is een van de 6 Rotterdamse fotoclubs die samen de SAFORO vormen.  Die afkorting staat voor Samenwerkende Fotoclubs Rotterdam. In SAFORO verband worden extra evenementen georganiseerd waar de gezamenlijke leden profijt van hebben zoals lezingen, wedstrijden en tentoonstellingen zoals Fotofestival aan de Maas.  Daarnaast zijn wij lid van de BNAF (Bond van Nederlandse Amateur Fotoclubs) zodat ook aan die wedstrijden en workshops deelgenomen kan worden.

Eénmaal per jaar vindt er een uitwisseling plaats met de Leigh Camera Club in Southend. Over en weer worden 30 foto’s uitgewisseld en een extern jury doet de beoordeling en de waardering.

Lid worden van de Amateur Fotografen Club de Maasstad?  Maak vrijblijvend kennis op een dinsdagavond. Of vul het contact formulier in met vragen aan het bestuur over de club en het lidmaatschap.

Marly Smit

Voorzitter.